Đồ hình phản chiếu cơ thể và các bộ phận con người trên mặt dùng để hướng dẫn tìm sinh huyệt trị bệnh và làm giảm đau nhức theo phương pháp phản xạ thần kinh Diện Chẩn từ Việt Nam.

Đồ hình phản chiếu ngoại vi cơ thể trên mặt